http://www.one.org
Jax Place
"For Our Feature Presentation"
Tuesday, February 26, 2008
Annuale, Once A Year. Period.


Labels: ,

posted by Jax @ 4:27:00 AM   0 comments
Wednesday, February 20, 2008
Language and Grammar
Bwisit na bwisit talaga ako sa mga tao na hindi kayang magsalita o magtext o magtype na ang gagamitin ay ang tinatawag na "text-speak". Naiirita sa taong nagsimula ng pagshoshortcut ng mga salita para magkasya sa isang text message. Tuloy ang mga bata ngayon, bumabagsak sa spelling at English grammar kasi sanay silang magsalita sa "text-speak", hindi na nila alam kung ano ang tamang sasabihin.

At isa pang inis na inis ako ay ang paghihirap ng ibang Pilipino na magsalita ng Pilipino kasi masyado silang sanay sa Ingles. Bakit ganun? Bakit baliktad? Marunong akong mag-Ingles pero mas marunong akong mag-Tagalog. Bakit yung iba hirap na hirap na mag-Tagalog?

Nakakainis pa yung ibang magulang na pinapagalitan ang mga anak pag nagsalita sila ng Tagalog. Bakit nila pinapagalitan ang anak nila na bigkasin ang sariling salita? Tapos ang nangyayari pa ngayon, mas nauuna pang matuto ang mga bata ng Ingles kesa sa Pilipino. Bakit baliktad?

Kaya hindi ako nagugulat na ganito tayo eh. Hindi natin alam kung sino tayo bilang Pilipino. Sariling salita lang natin hindi natin binibigkas eh. Kasi para sa iba (at marami sila), hindi nila alam ang ibig mga salita sa Pilipino. Nakakahiya.

Pasensya na kung may mga natamaan pero siguro may rason kung bakit kayo natamaan di ba?

Labels: , , ,

posted by Jax @ 9:14:00 PM   0 comments
Thursday, February 14, 2008
The Amazing Race Asia 2
In one word:

FRUSTRATING!

Labels: ,

posted by Jax @ 8:59:00 AM   0 comments
Wednesday, February 13, 2008
Happy Valentines!
profile editor

profile editor

posted by Jax @ 6:08:00 PM   0 comments
About Me

Name: Jax
Home: San Francisco, CA, United States
About Me:
See my complete profile
I am a freelance writer, editor and blogger.
I write from home and I write from the
coffee shop I manage. I am also a graduate
student at AAU, studying film.
I have never been more stressed in my life.
And I am loving it!
To know me and more about my writing services, drop me a line at
jtabergas [at] yahoo [dot] com.
Meanwhile, read some of my works here:
 • HubPages
 • The Movie Space
 • Couch Tuber
 • Flick Rev
 • Good Life Review
 • 'Bout Books
 • Afterthoughts
 • Powered by FeedBurner

  Add to Google Reader or Homepage
  Subscribe in NewsGator Online
  Entertainment & Lifestyle - Top Blogs Philippines

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner

  Previous Post
  Affiliates

  Barnes & Noble Recommends 120x90

  Archives
  Links
  Powered by

  BLOGGER


  blog search directory
  Listed in LS Blogs


  Personal Blogs - Blog Catalog Blog Directory

  Blogarama - The Blog Directory
  Pinoy-Blogs.com
  Pinoy Blog Directory
  Pinoy Hot Blogs
  Blog Flux Directory
  Personal Blogs - Blog Top Sites
  Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com

  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons License.